Curs sincrònic fent part del curs mitjançant l´ús del programa zoom desde casa i part a distància, a més es pot combinar aquest curs de Moodle amb un curs presencial, mentres les hores presencials d´ambdós cursos no coincideixin. També es pot fer aquest curs de Moodle i un a distància.