1. Els cursos a continuació estan homologats per la Conselleria d´Educació. Seran tots de 30 hores homologades.


2.. La normativa vigent en relació al registre de la formació permanent del professorat no universitari de la comunitat autònoma de les Illes Balears ( boib núm. 54, de 6 de maig de 2017) estableix que només es pot homologar un curs ON-LINE per persona cada mes, i simultàniament un o més cursos presencials.

 

3. Es valorarà per a superar el curs un mínim d´assistència del 80% de les classes presencials i haver superat l´aplicació didàctica, a més. de fer l´enquesta del curs. NO s´admetran tasques fora del plaç d´entrega.


4. ANPE ILLES BALEARS passarà les actes del cursos a Conselleria però no es fa responsable de qué el curs no es reconegui al PORTAL DEL PERSONAL si l´usuari no té el nom correcte ( Nom sencer ) i el DNI ( amb lletra ).