1. L´oferta de les formacions A DISTÀNCIA és mensual. Els cursos són de 50 hores.
2. Els cursos estan en procés d´homologació per la Conselleria d´Educació i Universitat, i totes les tasques s´entreguen al ponent del curs dintre del període establert, del 01/10/20 al 30/10/20.
3. La normativa vigent en relació al registre de la formació permanent del professorat no universitari de la comunitat autònoma de les Illes Balears ( Boib núm. 54, de 6 de maig de 2017) estableix que només es pot homologar un curs ON-LINE per persona cada mes, però sí un curs on.line i un de presencial. 
4. Si algú es matrícula a dos o més cursos a distància ANPE ILLES BALEARS no retornarà el preu de les matrícules de demés. Els cursos no conten sinó tens el Màster del Professorat ( només és pels docents de secundària i FP/EOI ).
5. Les tasques a entregar són l´aplicació didàctica, preguntes i l´enquesta del curs. Un curs no es donarà per superat si totes les tasques no són correctes i estan fetes dintre de temps. NO s´admetran tasques fora del plaç d´entrega. 
L´alumne que copia les tasques serà suspès.
6. ANPE ILLES BALEARS passarà les actes del cursos a Conselleria però no es fa responsable de qué el curs no es reconegui al PORTAL DEL PERSONAL si l´usuari no té el nom correcte ( Nom sencer ) i el DNI ( amb lletra ).
7. L´enquesta del curs l´enviarà el ponent quan vos comuniqui el feedback del curs.