Dia 20  de Novembre excursió desde Sa Caleta fins a Ses Países de Cala d'hort

 • L'horari és de 9:00h a 14:00h.
 • L´excursió és obligatòria.
 • S´encomanarà una tasca als participants.
 • S´enviarà més informació als matriculats.


1. Dia 5 de novembre, de 16:00 a 18:00h.
2. Dia 6 de novembre, de 10:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00h

 • L'horari és de 16:00h a 20:00h.
 • Les sessions són obligatòries.
 • S´enviarà més informació als matriculats.


1. Dia 1 de desembre de 16:00 a 20:00h

2. Dia 2 de desembre de 16:00 a 20:00H

 • L'horari és de 16:00h a 20:00h.
 • Les sessions són obligatòries.
 • S´enviarà més informació als matriculats.


PRÒXIMAMENT VOS INDICAREM LES DADES DE LES  CLASSES PRESENCIALS I EL LLOC ON ES FAN

 • L'horari és de 16:00h a 20:00h.
 • Les sessions són obligatòries.
 • S´enviarà més informació als matriculats.