1. L´oferta formativa està homologada per la Conselleria d´Educació i Formació Professional. El seu reconeixement és vàlid com a mèrit per a les oposicions d´accés a la Funció Pública Docent a totes les CCAA de l´Estat Espanyol (RD 276/2007 - BOE 2/3/2007). També són vàlids estatalment per a la baremació dels interins i dels seus sexennis. 

2.  L´oferta formativa es compon de cursos a distància que són de periodicitat mensual, el termini de matriculació és de dia 10 a dia 30 del mes anterior a la realització del curs i, recordau que les places són limitades. Els cursos són de 50 hores de durada i ANPE ILLES BALEARS passarà les actes a Conselleria d´Educació, però és OBLIGATORI que cada alumne tengui el seu perfil de l´aula virtual actualitzat i perfectament emplenat ( nom sencer, dni i centre actual, si no en teniu encara heu de posar  " Sense Centre").

3. L´oferta formativa es compon de cursos presencials i enviarem un mail als afiliats on es diu el dia que s´obri la matrícula trimestral, però recordau que les places són limitades. Els cursos són de  20/25 hores de durada i ANPE ILLES BALEARS passarà les actes a Conselleria d´Educació, però és OBLIGATORI que cada alumne tengui el seu perfil de l´aula virtual actualitzat i perfectament emplenat ( nom sencer, dni i centre actual, si no en teniu encara heu de posar  " Sense Centre").

4.La normativa vigent referida a la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Boib núm. 54, de 6 de maig de 2017, i modificada per l´Ordre del conseller d’Educació i Formació Professional de 14 d’abril de 2021) s´estableix que, només es pot homologar un curs a distància per persona mensualment, però si es pot homologar un curs a distància i un de presencial/mixte fets al mateix mes. 

5. La normativa vigent referida a la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Boib núm. 54, de 6 de maig de 2017, i modificada per l´Ordre del conseller d’Educació i Formació Professional de 14 d’abril de 2021) s´estableix que NO tenen dret a inscripció en el Registre General de Formació Permanent del Professorat les certificacions d'una activitat formativa amb els  mateixos objectius i continguts d'una altra ja inscrita en aquest mateix Registre.

6. Si algú es matrícula a dos o més cursos a distància no es retornarà el preu de les matrícules fetes de demés. Els cursos no puntuen si no tens el Màster Universitari del Professorat (referent als docents de secundària, FP i EOI ). A més, les tasques que s’han d’entregar són l´aplicació didàctica i les preguntes dintre del període establert, abans de finalitzar el mes.  El curs es donarà per superat si totes les tasques són correctes i estan fetes dintre del termini mensual. No s´admetran tasques fora de termini. L´alumne que copiï les tasques serà suspès.

7. L´enquesta del curs us serà enviada pel ponent quan vos comuniqui el feedback del mateix. Pensau que si no feis l´enquesta no s´enviarà el vostre nom a l´acta del curs cap a Conselleria i, per tant, no el veureu reconegut en el Portal del Personal.

8. Com a recordatori: El secretariat de formació d’ANPE, passarà les actes del cursos a la Conselleria d´Educació però no es fa responsable de què el curs no es reconegui al portal del personal si l´usuari no té el nom correcte (nom sencer) i el DNI (amb lletra) i el centre educatiu actualitzat, si no en teniu encara heu de posar  " Sense Centre".

9. ELS CURSOS QUE OFERIM ESTAN RECONEGUTS I VALIDATS I CERTIFIQUEN LES ÀREES ESTABLERTES EN EL CURS DE L´ÀREA 2 DE LES COMPETÈNCIES DIGITALS QUE ES DEMANEN ALS DOCENTS.