1. L´oferta formativa està homologada per la Conselleria d´Educació i Universitats. El seu reconeixement és vàlid com a mèrit per a les oposicions d´accés a la Funció Pública Docent a totes les CCAA de l´Estat Espanyol (RD 276/2007 - BOE 2/3/2007). També són vàlids estatalment per a la baremació dels interins i dels seus sexennis. 

2.  L´oferta formativa es compon de cursos a distància que són de periodicitat mensual, el termini de matriculació és de dia 10 a dia 30 del mes anterior a la realització del curs i, recordau que les places són limitades. Els cursos són de 50 hores de durada i ANPE ILLES BALEARS passarà les actes a Conselleria d´Educació, però és OBLIGATORI que cada alumne tengui el seu perfil de l´aula virtual actualitzat i perfectament emplenat ( nom sencer, dni i centre actual, si no en teniu heu de posar  " Sense Centre").

2.1 L'homologació dels cursos és de l'1 al 30 de cada mes (excepte el mes de febrer que són de l'1 al 28). Per aquest motiu les dates d'entrega de les tasques són de l'1 al 30 de cada mes (excepte el mes de febrer que són de l'1 al 28). Les tasques entregades després d'aquesta data no seran avaluades.

3. L´oferta formativa es compon de cursos presencials i enviarem un mail als afiliats on es diu el dia que s´obri la matrícula trimestral, però recordau que les places són limitades. Els cursos són de  20/25 hores de durada i ANPE ILLES BALEARS passarà les actes a Conselleria d´Educació, però és OBLIGATORI que cada alumne tengui el seu perfil de l´aula virtual actualitzat i perfectament emplenat ( nom sencer, dni i centre actual, si no en teniu encara heu de posar  " Sense Centre").

4.La normativa vigent referida a la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Boib núm. 54, de 6 de maig de 2017, i modificada per l´Ordre del conseller d’Educació i Formació Professional de 14 d’abril de 2021) s´estableix que, només es pot homologar un curs a distància per persona mensualment, però si es pot homologar un curs a distància i un de presencial/mixte fets al mateix mes. 

5. La normativa vigent referida a la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Boib núm. 54, de 6 de maig de 2017, i modificada per l´Ordre del conseller d’Educació i Formació Professional de 14 d’abril de 2021) s´estableix que NO tenen dret a inscripció en el Registre General de Formació Permanent del Professorat les certificacions d'una activitat formativa amb els  mateixos objectius i continguts d'una altra ja inscrita en aquest mateix Registre.

6. Si algú es matrícula a dos o més cursos a distància no es retornarà el preu de les matrícules fetes de demés. Els cursos no puntuen si no tens el Màster Universitari del Professorat (referent als docents de secundària, FP i EOI ). A més, les tasques que s’han d’entregar són l´aplicació didàctica i les preguntes dintre del període establert, abans de finalitzar el mes.  El curs es donarà per superat si totes les tasques són correctes i estan fetes dintre del termini mensual. No s´admetran tasques fora de termini. L´alumne que copiï les tasques serà suspès.

7. L´enquesta del curs us serà enviada pel ponent quan vos comuniqui el feedback del mateix. Pensau que si no feis l´enquesta no s´enviarà el vostre nom a l´acta del curs cap a Conselleria i, per tant, no el veureu reconegut en el Portal del Personal.

8. Com a recordatori: El secretariat de formació d’ANPE, passarà les actes del cursos a la Conselleria d´Educació però no es fa responsable de què el curs no es reconegui al portal del personal si l´usuari no té el nom correcte (nom sencer) i el DNI (amb lletra) i el centre educatiu actualitzat.